Generelle betingelser

For at deltage i konkurrencen skal deltageren være mindst 18 år gammel. Hver person må kun deltage en gang. Destination NORD FMBA forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Bliver disse punkter brudt, forbeholder Destination NORD FMBA sig retten til at frasortere personen fra konkurrencen. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Konkurrencen er gratis at deltage i, og er ikke forbundet med nogen købspligt. 

Der udtrækkes ved lodtrækning én tilfældig vinder af konkurrencen, som kontaktes direkte via den oplyste e-mailadresse. Vinderne udtrækkes 02.01.23. 

Vinderne af konkurrencen må medtage en person ifbm. gevinsten.

Ansatte hos Destination NORD FMBA og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages.

Deltagelse i konkurrencen efter fristudløb bliver ikke taget i betragtning ved udtrækning af vinderen. Destination NORD FMBA afgør om deltagelsen er modtaget rettidig. Det er deltagerens eget ansvar om deltagelsen kommer rettidigt frem.

Gevinsten er personlig for vinderen, og kan ikke ombyttes til kontanter eller videregives/videresælges. Gevinsten skal realiseres inden august 2023. 

Ved deltagelse i lodtrækningen hos Destination NORD FMBA er deltagerne indforstået med ovenstående konkurrencebetingelser. 

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Destination NORD FMBA.

Destination NORD FMBA forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og afgørelse i forbindelse med konkurrencen er endelig.

 

Destination NORD FMBA

Kjellerups Torv 5, niveau 13

9000 Aalborg‎

www.enjoynordjylland.dk